Rehabilitering av sel – steinkobbe

Prosjekt for Rehabilitering av oljeskadet vilt tok kontakt for å tilby hjelp og ekspertise etter å ha lest om at Tanja hadde en sel på badet.

Fredrikstad blad sin artikkel http://www.f-b.no/nyheter/har-syk-sel-pa-badet-1.7696450 om at Tanja hadde en sel på badet førte til at Prosjekt for rehabilitering av oljeskadet vilt tok kontakt for å tilby hjelp og ekspertise. 

Den unge steinkobben ble raskt flyttet til en bedre egnet lokalitet av Naturvernforbundet sine folk og er nå på bedringens vei.

Det er en ekstremt tidkrevende og spesialisert oppgave å rehabilitere sel.
I Norge er det svært få personer med erfaring fra slikt arbeide, og selv erfarende veterinærer har sjelden eller aldri møtt en slik pasient.

Sykepleierstudent Monica Strømme fra Sarpsborg har tidligere tilbragt et år i USA og Nederland for å tilegne seg praktisk erfaring i rehabilitering av sjøfugl og sel. Det er Monica som i samråd med veterinærer har det krevende hovedansvaret for at selen får den oppfølgingen den trenger.

Den unge steinkobben har nå blitt behandlet for flere forhold og er i god form.

Kontakt med mennesker blir holdt til et absolutt minimum, og den vil settes fri om kort tid.

Les mer om rehabilitering av sel på nettstedet til senteret hvor Monica fikk sin opplæring: http://www.zeehondencreche.nl/wb/pages/news.php?lang=EN

Rehabilitering sin fremtid i Norge
Vi anbefaler på det sterkeste at man kontakter ansvarlige myndigheter hvis man finner ville dyr som er skadet. 
Ville dyr bør av hensyn til dyrene (og menneskene) sin sikkerhet kun håndteres av personer med erfaring. 
Det er også viktig at dyrene behandles i henhold til Norsk lov.
Det finnes i dag dessverre ingen sentere eller tilpassede fasiliteter i Norge hvor ville dyr kan rehabiliteres.
Vi arbeider med å tilrettelegge for rehabilitering av oljeskadet vilt i Norge.
Myndighetene har et klart ansvar for at menneskeskapte katastrofer som dreper dyr  blir håndtert forsvarlig.
Prosjektet sitt mål er at dyr som kan rehabiliteres til et liv i frihet skal få mulighet til det. 

VIL DU HJELPE?

STØTT ARBEIDET FOR MILJØET – BLI MEDLEM
http://naturvernforbundet.no/medlem/