Rehabilitering av sel

Norge har i dag ingen tradisjoner for å rehabilitere sel. Skulle vi komme i en situasjon hvor en større del av selbestanden blir berørt av en miljøkatastrofe, ønsker vi å være forbredt.

Opplæring i rehabilitering av sel og hva som kreves er derfor med i prosjektet forFòring av syk steinkobbe rehabilitering av oljeskadet sjøfugl. Vi har besøkt et av verdens ledende senter, Seal Rehabilitation and Research Centre Lenie`t Hart. Et fantastisk senter som virkelig setter en standard for rehabilitering av vilt vi i Norge bør strebe etter. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Lenie`t Hart og hennes personell stilte all sin kunnskap og kompetanse til vår disposisjon.

http://www.zeehondencreche.nl/home/index.htm

Opplæring av våre folk er nå i gang. Et 6 ukers studieopphold for en av våre folk er avsluttet i Nederland, og et påbyggings studie opphold finansiert av senteret er planlagt for i sommer.

Ønsker du mer informasjon kontakt fuglerehab@gmail.com

Hundrevis av sel og flere tonn med fisk var hverdagen i seks nye uker på senteret Seehondechreche Lenie`Hart i Pieterbüren, Nederland. Det har vært en lærerik opplevelse med erfaringer som vil komme oljeskadet vilt til nytte i fremtiden.