Salamanderkartlegging i Sarpsborg

Lokallaget i Sarpsborg har fått et artig oppdrag. På oppdrag for Sarpsborg kommune skal de kartlegge forekomster av stor salamander i flere dammer i Sarpsborg området.


Med frisk mot, bøtter og hov har flere  av medlemmene gitt seg ut på fangsturer og resultatet har ikke latt vente på seg. Mange små og store salamandere har møtt Naturvernforbundet sine folk, og de små skapningene (salamanderne) blir alle registrert.

Det er viktig at forekomster av stor (og liten) salamander blir registret, slik at man kan ivareta habitatet til disse morsomme sjarmerende dyrene. Den store salamanderen er dessverre å regne som en truet art, og det gjør arbeidet for å verne dammer og å opprette nye dammer som egner seg for salamandere til en prioritering.