Seier for naturen i Østfold!

Naturvernforbundet i Østfold har jobbet jevnt og målrettet for å belyse hvor skadelig en eventuell utbygging av Borg Havn kan bli. Slik saken står i dag bevilges det ikke penger til prosjektet over statsbudsjettet, og det synes vi er svært gledelig!

I Regjeringens forslag til budsjett står følgende om Kystforvaltning:

«I budsjettforslaget blir det vist til at prosjekt- og utredningsunderlaget for farledsprosjektet Borg havn Røsvikrenna (Borg 1) må gjennomgås på nytt før det tas stilling til videre håndtering av prosjektet. Dette er begrunnet med at tiltaket har blitt endret underveis, og at mengden med forurenset masse har økt betydelig. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til saken på egnet måte»

Dette er en stor seier for miljøet og oss som har jobbet med dette. Det viser at det nytter å engasjere seg, og at hver stemme teller!