Seminar om samferdsel i Østfold

Den 22. oktober arrangerte Naturvernforbundet i Østfold et åpent debattmøte med tema Østfoldbanen som grunnstamme i et bærekraftig transportsystem.

Det er stor entusiasme for utbygging av jernbanen i intercity-trianglet. Politikerne på Østlandet er samstemte, og det er mange organisasjoner som støtter dette.

Debattmøtet på fylkeshuset i Sarpsborg åpnet med korte faglige presentasjoner. (presentasjonene finner du for nedlasting lenger ned på siden) Møtet fortsatte så med paneldebatt hvor alle i salen hadde mulighet til å stille spørsmål.
Vi takker alle som møtte og var med på å gjøre dette til en informativ og spennende kveld.

Presentasjonene:

Hvordan kan jernbanen bidra til et bedre miljø?
Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz

Østfoldbanen
Jernbaneforum Øst, Ole Haabet 

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?
TØI, Aud Tennøy