Skarpnorddammen

Skarpnorddammen, en vakker liten dam på Hafslundsøy, som nå trues av utbygning.

Dette er et viktig område for biologisk mangfold på Hafslundsøy. Det lever blant annet stor- og liten salamander, spissnutefrosk og buttsnutefrosk i forbindelse med dammen. Området nord og vest for dammen er allerede utbygget.

Spissnutefrosk i parring  Foto: Øyvind Enger

Nå ønsker Sarpsborg og omegn bolibyggerlag å bygge ut på sydsiden av dammen. Vi mener at dette vil forringe leveområdene til de artene som lever der i så stor grad at det er fare for deres overlevelse. Den samlede belastningen på området vil sansynlig vis bli for stor.

Naturvernforbundet i Østfold sitt innspill til reguleringsarbeidet finner du her.