Søppelaksjon foran rådhuset i Sarpsborg

År etter år har vi sett at søpla hoper seg opp langs veier og stier i hele fylket. Ulovlige søppelfyllinger er også et økende problem som møter lite eller ingen prioritet de fleste steder.

Sarpsborg er en av kommunene hvor problemet er mest synlig. Privatpersoner som kontakter denne kommunen opplever at de ikke blir tatt på alvor. Søpla de rapporterer inn blir ikke fjernet og frustrasjonen er stor hos mange når de kontakter Naturvernforbundet for å få hjelp. Vi har gjentatte ganger forsøkt å få kommunen til å ta grep. Senest i sommer. Da mente ordfører Engsmyr at kommunen har gjort nok, og at det ikke nyttet likevel!
Innslag om søppel på NRK
Søppel dumpet i Kalnesskogen, SA
Sarpsborg søples ned, SA

Det er uakseptabelt for Naturvernforbundet at en ordfører sier at det er kommunens egne innbyggere som har skylden og at kommunen ikke har noen intensjon om å gjøre mer enn de allerede har gjort med et miljøproblem som bare øker og øker.

Vi gikk til aksjon, fredag 9. september.
Når kommunen ikke vil bringe søpla dit den hører hjemme, brakte vi litt av den til kommunen sin høyborg – rådhuset.

Vi opplevde en god dialog med flere av kommunens politikere, men dessverre var det lite vilje fra ordfører Engsmyr til å løse problemet. Han sjokkerte alle med å foreslå at Naturvernforbundet sammen med andre frivillige skulle rydde opp.
Kommunen skulle være ”snille” og kjøre bort søpla gratis med en lastebil!

Dette forslaget viser at ordføreren ikke har begrep om eller ikke bryr seg om hva han sier. Mengden søppel som ligger slengt er alt for stor til at det holder med en dugnad, og det er mye farlig materiale som må bort. Problemet har blitt så stort at vi er forbi ”dugnadsstadiet”.

At kommunen satser på å skape gode holdninger hos barn og unge er flott, men da må vi også gi dem ”blanke ark”.
Mener kommunens politiske ledelse at vi skal oppdra barna til å rydde bort søpla om 20 år når det er de som bestemmer i kommunen?

Eksempelets makt er enormt, og det er politikerne som setter det eksempelet vi skal følge!

Gratis bortkjøring og hjelp til å fjerne ulovlig dumpet søppel er et tilbud alle kommunens grunneiere burde fått for lengst, og det er aldri for sent å komme med et slikt tilbud.
Hva SA skrev om aksjonen

Flere politikere stilte opp, diskusjonen gikk livlig og det var en god stemning.

Men så kom ordføreren…

…ikke veldig blid.

Det utviklet seg til en hissig diskusjon.

Til slutt beordret ordføreren oss til å fjerne søpla, før han forsvant inn i rådhuset igjen.