Spennende arrangementer i Østfold!

Naturvernforbundet i Østfold har flere spennende arrangementer i juni, for både barn og voksne. Hold av 29. mai, 4. juni og 7. juni!

DIN NABO ER EN DRAGE!

Søndag 29. mai er det markvandring i nabolaget ditt. 

Moro, lek og lærdom for hele familien ved Røed gård-dammen. 

Dere får møte vår lokale drage, og dere kan være med på å fange inn morsomme dyr som salamandere, frosker, fisker og mange andre småkryp fra dammen. 

Alt skal observeres, registreres og vises frem i akvarier. 

Miljøagentenes natursti arrangeres for store og små, og alle som deltar får flott diplom. 

Skilting fra Albyalléen. 

Møt opp og vis at du støtter arbeidet med å verne naturen i ditt nærmiljø! 

Arrangementet er gratis og er åpent fra 12-15.

LEVENDE KYST PÅ HVALER

Søndag 4. juni arrangerer vi vårt populære familiearrangement Levende Kyst, på Skjærhalden i Hvaler kommune. 

På brygga kan barna fiske krabber og fisk, se på og ta på forskjellige dyr og fisk som vi fanger i havet. Formålet med denne dagen er å skape interesse for det sårbare livet i havet, vi tror på at det man har et forhold til bryr man seg om. 

Det vil også bli smaksprøver på mat fra havet, og Kystlotteriet vil ha egen stand med informasjon om hvordan du kan delta og de flott premiene. 

Oslofjordens Friluftsård, Statens Naturoppsyn og Ytre Hvaler Nasjonalpark vil også være representert. 

Velkommen til en hyggelig dag på brygga i idylliske Hvaler! 

BROBYGGERDAG I LOMMELAND, STRØMSTAD

Kan natuvernere og skogseiere få større forståelse for hverandres synspunkter når det gjelder skogdrift? 

Tirsdag 7. juni inviterer Naturvernforbundet i Østfold til Brobyggerdag på Tånga gård i Lommeland, Strømstad. 

Program: 
Går det å bygge høyhus og villaer i massivtre? Bjørn Lier fra Trebruk.
Markskåning ved hogst; demonstrasjon med maskin av Bengt Svarn fra Sødra Skogsägarne.
Alternativ til flathogst; hvilke muligheter finnes, og hva slags skog passer dette til? Amna Krupic og Marianne Karlsson fra Skogsstyrelsen i Sverige. 

Programmet starter ca 0930 og avsluttes ca. 1500. 

Det vil bli enkel bevertning, så vi ønsker oss påmelding på denne adressen innen 2. juni:

torco@online.no telefon: 69155611, 95 77 84 03

Velkommen til et lærerikt arrangement som vi håper kan åpne for dialog og forståelse.