Steinkobben

Det ble et trist utfall for den unge steinkobben som ble hentet på badet til en dame før jul.

Dessverre ble det et trist utfall for den syke steinkobben som ble tatt inn rett før jul.

Den viste svært god bedring og fremgang der den ble holdt i omgivelser tilpasset dens behov som vilt dyr.
Vi var forberedt på å slippe selen i det fri i løpet av denne uken, men dessverre ble den brått verre rett før nyttår.
Dette er noe man opplever innimellom og som vi må forholde oss til. Slik situasjonen utviklet seg, ville selen ha behov for lengre rehabilitering enn det som i dag er mulig å tilrettelegge for. Vi måtte derfor ta den tunge avgjørelsen å avlive den.

Vi håper at vi i fremtiden vil oppleve et samarbeid med myndighetene som tilrettelegger for at vi i egnede tilfeller kan hjelpe ville dyr tilbake til full helse og frihet der det er mulig.
Erfaring og kompetanse innen rehabilitering kan kun bygges opp over tid. I Norge har vi ikke tilrettelagt for noe av dette, og tiden løper nå fra oss.

Prosjekt for Rehabilitering av Oljeskadet Sjøfugl jobber aktivt for at rehabilitering av oljeskadet vilt skal bli en del av vår nasjonale oljevernberedskap.

Sjøfuglbestandene er i flere tilfeller sterkt nedadgående uten av våre ansvarlige myndigheter gjør stort annet enn å snakke om det og uttrykke bekymring!

Vi retter en stor takk til alle som har vært med å bidra med utstyr, fisk, håndklær og sengetøy. 

http://www.f-b.no/nyheter/findus-matte-avlives-1.7704942

http://www.f-b.no/nyheter/findus-matte-avlives-1.7704942

Rehabilitering sin fremtid i Norge
Vi anbefaler på det sterkeste at man kontakter ansvarlige myndigheter hvis man finner ville dyr som er skadet. 
Ville dyr bør av hensyn til dyrene (og menneskene) sin sikkerhet kun håndteres av personer med erfaring. 
Det er også viktig at dyrene behandles i henhold til Norsk lov.
Det finnes i dag dessverre ingen sentere eller tilpassede fasiliteter i Norge hvor ville dyr kan rehabiliteres.
Vi arbeider med å tilrettelegge for rehabilitering av oljeskadet vilt i Norge.
Myndighetene har et klart ansvar for at menneskeskapte katastrofer som dreper dyr  blir håndtert forsvarlig.
Prosjektet sitt mål er at dyr som kan rehabiliteres til et liv i frihet skal få mulighet til det. 

VIL DU HJELPE?

STØTT ARBEIDET FOR MILJØET – BLI MEDLEM