Stopp dumpingen av slam fra Borg Havn!

Borg Havn har sammen med Kystverket besluttet å mudre og dumpe over en million kubikkmeter med delvis giftig slam ved utløpet av østerelva ved Fredrikstad. Formålet er å øke dybden for å gi plass til såkallte Panamax-båter av ekstra lengde i et trangt elveløp.

Det er nesten ikke plass til båtene for å snu ved Glommas utløp, og sjansene for at man skal grunnstøte både i farleden og ved anløpet til Øra-kaia er meget stor.

De siste årene har vist at farleden opp gjennom den marine nasjonalpraken og gjennom Løperen er svært farlig og ulykker og nesten ulykker skjer for ofte til at Naturvernforbundet kan støtte transpåort av større båter med enda mere bunkersolje og enda større skadepotensiale på skjærgården og fuglelivet.

Dumpingen som er planlagt vil føre partikkelmateriale ut til Hvaler og videre ut i den marine nasjonalparken.
Hvaler kommunesrtyre har fremmet innsigelse i saken sammen med vannområdemyndigheten for Glomma.

Nå står opp til opinionen og si ifra at vi ikke vil ha forgiftet slamut i sjøen igjen etter at den mudret opp.
Vær med og protester mot miljøsvineriet fra Borg havn og Kystverket.

Vi krever at alt slammet skal legges på land. Ingen dumping av slam tilbake i sjøen og ut til oss her på Hvaler.

Registrer din underskrift her.