Strengere regler forhindrer spredning av fremmede arter

Naturvernforbundet i Østfold har lenge jobbet for å hindre spredning av fremmede arter med ballastvann. Derfor er vi svært glade for at et nytt regelverk, som krever rensing av vannet, trer i kraft fra neste år.

Et nytt regelverk om rensing av ballastvann skal hindre spredning av fremmede arter til marine miljøer. Dette er en stor seier for miljøet, og vi er svært glade for at dette regelverket nå vil gjelde for rundt 60 000 skip som går i internasjonal trafikk. 

Båter med liten eller ingen last behøver ballastvann for å være stabile i sjøen. Et stort skip kan romme flere millioner liter vann, som pumpes inn ett sted og ut et annet. På denne måten har skip vært med på å spre fremmede arter, som igjen kan ha stor påvirkning på marine økosystemer.