Styret Naturvernforbundet i Østfold 2018-2019

Styret Naturvernforbundet i Østfold 2018-2019

Leder                       
Håkon Borch                                                                                 (Valgt 1 år)
Nestleder              
Trine Strømme                                                                               (valgt 2 år)
Styremedlemmer
Ola M. Wergeland Krog                                                                 (valgt 2 år)             
Hans Jan Bjerkely                                                                          (ikke på valg)       
Ragnar Johnsen                                                                             (valgt 2 år)
Ellen Sandvik Mikkelsen                                                               ( valgt 2 år)
Birgitte Cecilie Johansen                                                               (ikke på valg)
Vara
Tom Christian Oehmichen Alnæs                                                 (valgt 1 år)
Anne Coward                                                                                (valgt 1 år)
Lars Andreassen                                                                           (valgt 1 år)
Olav Skulberg                                                                               (valgt 1 år)             
Revisor: Vidar Hov Lian                                                                (valgt 2 år)
Landsstyrerepresentant og vara: Håkon Borch og Trine Strømme  ( 2 år)
Valgkomite: Birgitte Cecilie Johansen og Ola Wergeland Krog       (1 år)

Landsmøtedelegater til landsmøtet 2018:
Sittende landsstyrerepresentant: Trine Strømme
For NiØ: Håkon Borch, Lars Andreassen og Ellen Sandvik Mikkelsen