SydVestlinken skrinlagt

Statnett og Svenska Kraftnät har i fellesskap besluttet å avslutte prosjektet SydVestlinken. Årsaken er at prosjektet har vist seg samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Pressemelding motatt av NiØ mandag 29.4.2013:

Enighet om at Sydvestlinken ikke gjennomføres

Statnett og Svenska Kraftnät har i fellesskap besluttet å avslutte Sydvestlinken-prosjektet. Årsaken er vesentlig lavere nytteverdier. Prosjektet har dermed vist seg samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

– Statnett skal sørge for en samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet, herunder utvikle samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. De totale nytteverdiene av tiltaket må altså overstige kostnadene. Det er ikke lenger tilfelle med Sydvestlinkens vestre gren. Forutsetningene om nytten og kostnader som lå til grunn ved beslutningen i 2009 er ikke lenger gyldige. Statnett og Svenska Kraftnät har derfor besluttet ikke å gjennomføre prosjektet, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

Prosjektet er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt verken for Sverige eller Norge. Dette gjelder Sydvestlinkens vestre gren, som går mellom Tveiten ved Tønsberg og Jönköping i Sverige.

Årsakene til den reduserte nytten er hovedsakelig forventning om stort kraftoverskudd i hele Norden, et sterkere nett internt både i Norge og Sverige, samt økt utvekslingskapasitet mellom Norden og kontinentet. Dette gir små prisforskjeller mellom Øst-Norge og Sør- Sverige, og nytten av å øke overføringskapasiteten mellom de to områdene blir derfor lavere enn tidligere forutsatt.

Lønnsomhet viktig

– Statnett skal drive samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi må sikre strømforsyningen og legge til rette for verdiskaping, samtidig som vi er kostnadseffektive. Sydvestlinkens vestre gren er ikke lenger samfunnsøkonomisk lønnsom.

– Vi har i flere tiår samarbeidet godt med våre svenske kollegaer og ønsker å videreutvikle dette samarbeidet i årene som kommer, avslutter Løvås.

Kontaktperson:
Konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett. Mobilnr. 913 40 699.
Kommunikasjonssjef Nina Y. Kviberg i Statnett. Mobilnr. 990 37 330.

www.statnett.no