Tog til Halden- eller gjennom Halden

Det er kommet utredning fra Jernbaneverket om trasevalg for jernbanen gjennom Østfold-byene, til Halden og over grensen. Mange spørsmål dukker opp; – skal man fastholde InterCity planene eller skal man vurdere «rett-linje»alternativet..?

jernbanespor

Naturvernforbundet i Østfold og lokallaget i Halden, hevdet for mange år siden at ny 2-spors jernbane for det første skulle følge utbyggingen av E6 mellom Råde og Sarpsborg. Dernest at banen burde sammenbindes med Bohusbanen når den nye Svinesundsbrua skulle bygges. Dette ble selvsagt ikke tatt alvorlig opp dengang. – Nå er imidlertid begge disse alternativer tatt opp igjen…

Vi er vel ikke enig med oss selv hva som er mest fremtidsrettet eller økonomisk. Det som virkelig er presserende nå, er å få flyttet alle de trailere som fyller opp E6 med gods over på jernbanen. Ca 60 % av all gods på kjøl til Gøteborg havn blir sendt videre til Norge på trailere på E6. Dette kan ikke fortsette. – Det ser ut som om myndighetene har forstått dette, og lanserer østre linje som godslinja til Oslo. Men fortsatt er det rimeligere å sette gods på bil enn på tog over lengre avstand.. Noe subsidiering av toget må kanskje til her – om vi ikke skal drukne i klimagasser ?!