Ulovlig avfallsdeponering anmeldt

I februar var Naturvernforbundet på Hvaler og fant ulovlig deponering av avfallsmasser iblandet farlig avfall. Området avfallet var deponert på var ikke egnet for avfallsdeponering og avrenning og forurensning fra området drenerer direkte til bekkedrag, med nasjonalparken som nærmeste nabo.

Naturvernforbundet i Østfold har mange eksempler på villfyllinger og deponier rundt i Østfold som forurenser vassdrag og ødelegger naturopplevelsene. Det er synd at man ikke tar seg tid til å søke myndighetene om tillatelse og dermed får en åpen prosess og faglig vurdering av risikoen for naturødeleggelser. Det er finnes alltid lovlige og gode tilbud til avfallsbehandling, og i noen tilfeller avfallsdeponering i kommunal regi, men da koster det penger. Det er kanskje der problemet ligger.

Naturvernforbundet har anmeldt forholdet til politiet og krever at regelverket ovrholdes og forurensningen opphører.

Avfallet innholdet blant annet trykkimpregnert bygningsavfall med Kopper, Krom og Arsen (CCA).

Kontakperson i denne saken: Bjørn Gudevold, tlf: 99 79 56 05