Ulovlig fiske av hummer i Østfold

Hummerfisket i Norge er strengt regulert. Dette er fordi bestanden er på et historisk lavt nivå. Den er kun en tidel av hva den burde være, og det er så lavt at den har fortjent en plass på den norske rødlisten over truete arter. Likevel er det lov å fiske hummer her i landet. Det er regler for når og på hvilke måter du kan fiske, men noen velger allikevel å se bort fra dette og fiske ulovlig.

To personer ble i midten av juli tatt for ulovlig hummerfiske utenfor Onsøy i Østfold. 

– Dette er miljøkriminalitet og ulovlig. Vi ser alvorlig på denne saken, sier operasjonsleder Martin Schie til NRK Østfold. 

Naturvernforbundet er glad for at politiet bistår når det kommer inn tips om ulovlig fiske. Dette må tas på alvor slik at bestanden får ro til å vokse. Vi synes det er svær synd at noen tar seg til rette på denne måten, og dermed også ødelegger for de som fisker på lovlig vis. 

Du kan lese hva Naturvernforbundet skriver om hummerfiske på lenken til høyre. Her kan du også lese saken NRK Østfold skrev i midten av juli.