Utslipp av parafinvoks i Ytre Oslofjord

Fredag 6. november ble det oppdaget et massivt utslipp av parafinvoks i Ytre Oslofjord. Dette resulterte blant annet i et innslag på Dagsrevyen på NRK. Årsaken til utslippet antas å være at en tankbåt har spylt tankene sine et sted i Nordsjøen utenfor den danske vetskysten, eller lenger unna, siden det har blitt registrert funn både i Danmark, Sverige og i Norge.

Fredag 6. november ble det oppdaget et massivt utslipp av parafinvoks i Ytre Oslofjord. Dette resulterte blant annet i et innslag på Dagsrevyen på NRK.

Årsaken til utslippet antas å være at en tankbåt har spylt tankene sine et sted i Nordsjøen utenfor den danske vetskysten, eller lenger unna, siden det har blitt registrert funn både i Danmark, Sverige og i Norge.

Loven sier at tankbåter skal spyle tankene utenfor 12 mils grense i en fart raskere enn 7 knop. Gjør de det så er det lov å gjøre rent tankene til havs med inntil 300 liter utslipp.

Disse reglene står imidlertid for fall. Fra 1. januar 2021 er ikke dette lov lenger.

En gjeng fra Naturvernforbundet Fredrikstad og Hvaler er blitt engasjert av Fredrikstad kommune til å gå ut i skjærgården for å rydde parafinvoks. Dette gjør de sammen med representanter for Miljøstiftelsen Elv og Hav og Viuno.

Etter kort tid ble det plukket opp 400 kilo bare på en strand i Fredrikstad. Og det er bare en liten brøkdel av de mengdene som er skyllet i land langs hele kysten.

I forbindelse med utslippet av parafinvoks, er Kystverket kontaktet og de er i stadig dialog med kommunene som er berørt for å koordinere aksjonen.

Fredrikstad lokallag har levert all parafinvoks hos Skjærgårdstjenesten slik at det kan bli veid og rapportert inn.

Oslofjorden Friluftsråd har opprettet en nettside hvor publikum kan registrere funn. De arrangerer også en konkurranse som premieres med 10.000 kroner til den frivillige som har ryddet en sekk med parafinvoks og sendt inn bilde av sekken: https://www.oslofjorden.org/hjelp-oss-a-rydde-parafinvoks/

Man antar at parafinvoksen har svært negativ effekt på fugl. Det er observert måker som har plukket opp klumper med parafinvoks og slipper det mot svaberget i den tro at det er stillehavsøsters. Parafinvoksen er svært porøs og man antar at måkene får i seg en del av dette.

Stoffet kan være alt fra helt ufarlig til kreftfremkallende.

Man anser det dessverre som veldig vanskelig å finne de som har forårsaket utslippet.