Velkommen til Årsmøte 16. mars!

Naturvernforbundet i Østfold ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte den 16. mars på Fylkeshuset i Østfold.

Dagsorden

1. Godkjenning av dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Valg av protokollunderskrivere
4. Årsmelding
5. Revidert årsregnskap
6. Budsjett
7. Arbeidsprogram
8. Innkomne saker
9. Valg av nytt styre

Etter årsmøtet er det åpent møte kl 19:30 hvor fiskeforvalter hos Fylkesmannen Leif Karlsen holder foredrag om sjøørreten og det systematiske miljøarbeidet, som de siste 20 årene har forbedret forholdene for sjøørreten i Østfold.

Det blir enkel servering.

Vel møtt!