Vellykket kurs i Naturmangfoldloven

Den 17/11 inviterte Naturvernforbundet i Østfold til kurs i Naturmangfoldloven. Over 30 deltakere møtte opp for å høre foredragene, holdt av Rune Anderaa, Geir Hardeng, Ola Wergeland Krog og Carl Henrik Jensen.

Nedenfor finner du foredragene.

Carl Henrik Jensen, Fylkesmannen i Østfold
__CPMMFILEID_URL__::15554::

Geir Hardeng, Fylkesmannen i Østfold
__CPMMFILEID_URL__::15551::

Geir Hardeng, Fylkesmannen i Østfold
__CPMMFILEID_URL__::15555::

Rune Anderaa, SABIMA
__CPMMFILEID_URL__::15556::

Ola Wergeland Krog, Naturvernforbundet i Østfold
__CPMMFILEID_URL__::15562::