Vestfjella reddet!

Det er med stor glede at vi konstaterer at NVE har avslått søknaden om konsesjon til Kjølen Vindpark i Vestfjella i Aremark kommune, Østfold. Det er gode nyheter når miljøet vinner over kortsiktig profitt som ville ført med seg uoprettelige skader i vårt fylke sine siste store villmarksområder.

 Les NVE sitt vedtak om avslag

Alle saksdokumentene kan lastes ned her

Jan-Erik Bjerkeli med Seierskaken