Vindkraft i Østfold? Informasjonsmøte!

Sted: Rakkestad kulturhus 19. august 2019 kl 18.30 – 21.30


NVE sitt forslag til Nasjonal ramme for vindkraft i Norge er på høring til 1. oktober 2019. I Østfold er ett område utpekt som aktuelt.
Området omfatter store deler av Rakkestad, samt deler av kommunene Halden, Sarpsborg og Eidsberg. Deler av fjella samt viktige naturområder for Halden og Sarpsborg, ligger innenfor området. Møtet er åpent for alle