Vindkraft og helseskadelig støy – STED: RAKKESTAD KULTURHUS 25. SEPT. 2019 KL. 1830 – 2100

Store vindturbiner avgir infralyd. Dette er lavfrekvent lyd med en frekvens under 20 Hz (Hertz). Kraftig infralyd kan forårsake helseskader. Vi har vært så heldige å få Ph.d. Mariana Alves-Pereira, en av verdens ledende forskere på infralyd, til å komme til Rakkestad i Østfold for å holde et foredrag om infralyd og helseplager, med fokus på infralyd fra store vindturbiner. Møtet er åpent for alle.

Se alt om møtet i bildet over.