«Vindkraft og naturtap eller energisparing og naturvern?»
 Åpent møte i Oslo

Litteraturhuset i Oslo, lørdag 6. april kl. 12-17 i lokalet ”Amalie Skram”

«Vindkraft og naturtap eller energisparing og naturvern?»

     

Møtet er åpent og gratis, men vi ber helst om påmelding til sigmund.hagvar@umb.no  (91 71 45 10).         

Ordstyrer og debattleder: Sverre Sivertsen

 Program:                             

12.00-12.10: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet i Oslo og Akershus: Hva vil vi med dette møtet?

12.10-12.30: Olav Hjeljord: Energisparing som alternativ.

12.30-12.45: Bredo Berntsen: Vindparkenes ødeleggelser i internasjonalt perspektiv.

12.45- 13.05: Sigmund Hågvar: Det tapte landskapet – hva gjør det med oss?

13.05-13.10: Pause

13.10 -13.35: Nils Faarlund fra Åsens Venner forteller om hvordan Totenåsen ble reddet. 

13.35-14.00: Solveig Toft fra Vestfjellas Venner forteller om kampen mot Kjølen vindpark i Aremark (Østfold). Vestfjella-naturen ble reddet etter årelang kamp, ved at NVE avslo konsesjon 1.3.13.

14.00-14.10: Pause

14.10-14.35: Dag Dæhli: Hvordan vindkraftsaken i Nord-Odal har artet seg.

14.35-15.00: Ragnhild Sandøy og Anne Rose Eriksen: Fakken, mellom Nord-Fugløy og Karlsøy i Troms – «uten natur- og kulturverdier».

15.00 -15.30: Pause med kaffe og kjeks

15.30: Debatt. 

I PANELET:

-Gjermund Andersen, daglig leder i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

-Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund

-Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom

-Andreas T. Aasheim, representant for Norsk Vindkraftforening, Norwea.

-Bjørn Iuell, Statkraft

-Rune Flatby, NVE (avdelingsdirektør i konsesjonsavdelingen)


Møtet er åpent og gratis, men vi ber helst om påmelding til sigmund.hagvar@umb.no  (91 71 45 10).