Naturmangfold

Det biologiske mangfoldet reduseres for hver dag som går. Endret arealbruk er den viktigste årsaken til artstap og bestandsnedgang

Høstbilde ved Nydammen, Vikelva

Her finner du lenke til artikler i nettaviser, brev og høringer som handler naturmangfold og naturvern


Rapport For naturen. Sivilsamfunnets naturpolitiske løsninger fram mot 2030 En veileder for hvordan Norge kan nå målene i naturavtalen.

GaupebestandRovviltnemda opprettholder vedtak om jakt (november 2022)
FNs naturpanel – «Norge har syndet», uttalelse fra klimaminister Barth Eide.