Høringsuttalelser fra Naturvernforbundet i Buskerud 2023

NiB har sendt uttalelser til mange arealsaker o.a. i 2023. I denne samleartikkelen finner du en lang liste med lenker som du kan gå inn på og lese.

Martin Lindal

Foto fra Høgevarde: Martin Lindal

Her kommer lenkene, i datorekkefølge, fra eldst til nyest (forsøksvis) i 2023.