25 års jubileum for Tsjernobyl

Pressemelding fra Naturvernforbundet i Finnmark

På formiddagen den 26. april 1986, helt nord i Ukraina, eksploderte reaktor nummer fire ved atomkraftverket i Tsjernobyl. Skyer av radioaktivt nedfall ble pumpet ut over området og spredte seg over store deler av Europa og Norge. Ved Tsjernoby-lulykken ble det sluppet ut mellom 100 og 400 ganger mer stråling enn bombene sluppet over Hiroshima og Nagasaki. Spor av strålingen ble funnet i alle land på den nordlige halvkule, og blant annet har Norge fortsatt områder under nøye oppsyn på grunn av forurensning fra Tsjernobyl.
Nyere rapporter viser at konsekvensene av Tsjernobyl-ulykken er over en kvart million krefttilfeller og nesten 100 000 med dødelig utfall de siste 25 årene. Likevel virker det som om mange har glemt, og vi blir stadig fortalt at atomkraft er ikke farlig. Det er planer om å lage et stort atomkraftverk i Finland, bare 32 mil fra Karasjok og Kautokeino.
Ulykken i Fukushima har vekket oss opp av dvalen og minnet på hvilke farlige krefter som brukes. Selv i høyteknologinasjonen Japan er den påståtte sikkerheten ikke god nok. Selv om sannsynligheten for ulykker er liten, så er konsekvensene er store.
Nå er det på tide at vi tenker over det vi ser og setter frem krav om bedre sikkerhet.
Norges Naturvernforbund  og en rekke andre organisasjoner benytter 25 års jubileet for ulykken i Tsjernobyl til å rette fem krav til regjeringen:
– Norske myndigheter må tydelig kreve at atomkraftverkene på Kola og ved St. Petersburg snarest mulig legges ned.
– Norske myndigheter må kreve at Oljefondet trekker ut alle sine investeringer i atomindustri.
– Norge må jobbe for en internasjonal avtale mot atomkraft, og være tydelig på at det ikke er en løsning for å redusere utslippene av farlige klimagasser.
– Norge må gå imot hviterussiske myndigheters planer om å bygge et nytt atomkraftverk i landet.
– Norge må kreve fortgang i byggingen av en ny sarkofag rundt Tsjernobyl atomkraftverk.
Naturvernforbundet i Finnmark krever også at norske myndigheter protesterer på planene om et nytt atomkraftverk i Nord-Finland.

Naturvernforbundet i Finnmark

Gunnar Reinholdtsen
leder