Om initiativ til utbygging av Silda – brev fra FNF-koordinator

Som en av medlemsorganisasjonene i FNF (Forum for natur og friluftsliv) deler vi brev til Loppa kommunestyre fra FNF-koordinator i Finnmark Per Erik Motrøen.

Sildmylingen på øya Silda.

Som det framgår av brevet, er Forum for natur og friluftsliv i Finnmark (FNF) er et samarbeidsnettverk bestående av natur- og friluftslivsorganisasjoner. Organisasjonene representerer betydelige allmenne interesser innen naturvern, landskap og friluftsliv, og har til sammen over 5500 medlemmer i Finnmark.

FNF-koordinator Motrøen tar opp følgende tema i brevet til Loppa kommunestyre:

Hvilken kunnskap behøves om Silda?
Er kunnskapsutredninger nøytrale?
Natur og friluftsliv på Silda – kjent kunnskap

Link til brevet – se FNF-Finnmark sin nettside:

Uttalelser – Finnmark (fnf-nett.no)

Stortind på Silda. Foto: Jon Arne Wilhelmsen

Begge bilder: Jon Arne Wilhelmsen