Anker henleggelse av anmeldt lovbrudd i Bøkfjorden

Norges Naturvernforbund anmeldte i mars Kirkenes Transit for brudd på Statens forurensningstilsyns (SFT) sikkerhetskrav for omlasting av gasskondensat i Bøkfjorden i Sør-Varanger. Øst-Finnmark politidistrikt undersøkte ikke om det forelå straffbare forhold og henla saken. – Vi er svært kritiske til grunnlaget for henleggelsen og er forundret over begrunnelsen. Derfor har vi påklaget henleggelsen, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

– Lovbruddene er dokumentert på film og bilder. Det finnes en rekke vitner i saken, og stedet der lovbruddet har forekommet kan sees fra vinduene på politistasjonen. Henleggelsen kan svekke publikums rettsoppfatning og ikke minst være et skudd for baugen for juridisk vern av natur og livsmiljø, sier Haltbrekken.

Det var i mars i år at Kirkenes Transit lastet om olje mens det var fast is i området. SFT har i sikkerhetskravene gjort det klart at det ikke skal forekomme oljeomlasting når det ligger fast is innenfor en radius av 2 nautiske mil rundt omlastingsstedet. Lovbruddet er dokumentert på TV og i aviser. Folk i området har overfor Naturvernforbundet bekreftet at isen lå tjukk i fjorden. Metrologiske data underbygger dette.

– SFT har ikke mulighet til å være tilstede ved hver enkelt omlasting. Vi må kunne stole på det lokale politiet, og at de gjør en grundig og objektiv jobb. Vi stiller oss tvilende til politiets grunnlag for henleggelse av denne anmeldelsen, og har påklaget henleggelsen. Nå forventer vi at politiet gjør en skikkelig jobb, avslutter Haltbrekken. Les tidligere relevant sak: Kampen mot omlasting av kondensat i Bøkfjorden fortsetter Fra Stortingets spørretime:
28.04.2006 Svar på spørsmål nr. 792 om omlasting av råolje i Bøkfjorden Temaside: Oljeforurensning
Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne lese om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for «Rent hav – rikt hav»

Anke på anmeldelse Bøkfjorden