Anmeldelsen av Tana kommune endelig henlagt

01.06. sendte Statsadvokaten i Troms og Finnmark ut melding om at saka som Natruvernforbundet har reist mot Tana kommune er avslutta og henleggelsen er endelig.

Naturvernforbundet i Finnmark leverte i 2006 en anmeldelse av Tana kommune for brudd på motorferdselsloven gjennom ulovlige dispensasjoner til motorferdsel i utmark. Da politiet i Øst-Finnmark henla saka våren 2011, anka Naturvernforbundet sentralt på henlegginga. 01.06. sendte Statsadvokaten i Troms og Finnmark ut melding om at henleggelsen er endelig.

Her har vi lagt ut brevet fra Statsadvokaten: Side 1, Side 2