Anmelder giftutslipp i Bøkfjorden

Bøkfjorden i Finnmark er en nasjonal laksefjord som er preget av mange års utslipp av giftige kjemikalier. Natur og Ungdom og Naturvernforbundet har nå anmeldt Sydvaranger gruve AS for brudd på forurensingsloven fordi de har sluppet ut flere nye kjemikalier som ikke er godkjente.

Det er så vidt antydning til at miljøet i fjorden er på vei tilbake og det skjer først 12 år etter at den forrige utslippsperioden stoppet. For livet i fjorden er det helt avgjørende at Sydvaranger gruve ikke bryter loven, men at de følger den utslippstillatelsen de er pålagt å følge mener Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund.

Ekstra alvorlig fordi det er en nasjonal laksefjord
–Siden dette er en nasjonal laksefjord, forventer vi at politiet gir saken høy prioritet, sier Gunnar Reinholdtsen i Naturvernforbundet i Sør-Varanger. Stortinget har opprettet nasjonale laksevassdrag for å beskytte den utrydningstruede villaksen. I slike vassdrag er det ikke tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen.

– Vi er også bekymret over Klima og Forurensningsdirektoratets (KLIF) fravær og det vi oppfatter som manglende styring og kontroll. For oss er det uforståelig at KLIF ikke har grepet inn når det er avdekket brudd fra bedriftens side, sier Reinholdtsen.

Han påpeker at KLIF også bør få skarp kritikk for manglende oppfølging.

– Vi forventer at behandlingen av den store utslippstillatelsen som nå skal avgjøres – 250 tonn Lilaflot, blir gjort ut fra andre og langt strengere kriterier enn tidligere behandling fra KLIF. Denne behandlingen må gjøres i lys av at den eksisterende tillatelsen er brutt, avslutter Reinholdtsen.

Disse kjemikaliene skal Sydvaranger gruve ha testet og sluppet ut:
Magnafloc LT37 og Drimax 1235. I utslippstillatelsen er det klare krav til testing av de stoffene som er tillatt brukt eller som kan erstatte de som er tillatt. Sydvaranger fikk tillatelse til å slippe ut 35 tonn Magnafloc 155, men at eventuelt substitusjonsstoffer måtte være godkjent for ulike tester. En slik nødvendig godkjenning har verken Magnafloc LT37 eller Drimax 1235. (les mer i anmeldelsen)

Anmeldelsen fra Natur og Ungdom og Naturvernforbundet

Les artikkel om saken i Fiskeribladetfiskaren (pdf lagt ut med tillatelse fra Fiskeribladetfiskaren

Den kvite staken ute i fjorden (over flytebrygga og utenfor pullerten) er en markering av hvor slamrenna ender ute i fjorden.

For Naturvernforbundet er det uforståelig at Klima og Forurensningsdirektoratets (KLIF) ikke har grepet inn når det er avdekket brudd fra Sydvaranger gruve AS.