ARBEIDSPROGRAM 2022 for Naturvernforbundet i Finnmark: mere bål og kultur, og stram prioritering!

Utdrag fra Naturvernforbundet i Finnmark sitt arbeidspogram, vedtatt på fylkesårsmøtet 18. mars 2022.

Fra aksjonscampen i Repparfjord sommeren 2021

1. Prioriterte saker

Naturvernforbundet i Finnmark prioriterer i 2022 kampen mot vindindustrien med tilhørende 420 kV-linjer samt kampen for Repparfjorden inkludert kamp mot gruvedumping og mot ammoniakkfabrikk. Vi vil også prioritere plast, oppdrett, fiske og motorferdsel i utmark. 

2. Organisasjonsutvikling

Utvikling av organisasjonen og arbeidsmetoder vil bli fulgt opp i 2022.

3. Samarbeid utad

Vi må jobbe med lokale organisasjoner, og opp mot beslutningstakere som FeFo, kommuner og fylkestinget. Vi må også bidra i det felles opinionsarbeidet opp mot Storting og regjering.

Det er avgjørende å ha  folk som er gode på organisasjonsbygging og samarbeid. Noen er gode på dokumentgraving, andre er gode på kultur, organisering og formidling. 

4. Arbeidsmetoder

Vi skal også jobbe med de gode gamle arbeidsmetodene som skriftlige høringsuttalelser m.m. Leserinnlegg og uttalelser til media vil også være en del av vårt arbeid. Å bidra til miljøpolitikk-utvikling med et perspektiv fra Nord-Norge, er også en viktig og særegen oppgave.

Rekruttering i forbindelse med konkrete saker som vi jobber med er en vedvarende jobb, og målet for 2022 er å passere 550 medlemmer.  

5. Samarbeid innad i organisasjonen

 ​Hvordan få til et bedre samarbeid innad i fylket vil være en vedvarende prosess.

Lokallagene sin selvstendige posisjon er bærebjelken i naturvernarbeidet i fylket. Lysten til samarbeid og effekten av samarbeid avgjøres av aktive medlemmer til enhver tid.