ARBEIDSPROGRAM 2023 for Naturvernforbundet i Finnmark: mere bål og kultur, og stram prioritering!

Utdrag fra Naturvernforbundet i Finnmark sitt arbeidspogram, vedtatt på fylkesårsmøtet 30. april 2023.

Om energi i Finnmark

Om innmeldte energibehov i Finnmark


1) Prioriterte saker
Naturvernforbundet i Finnmark prioriterer i 2023 arbeide mot økt energiforbruk, mot planene til vindindustrien med tilhørende 420 kV-linjer samt kampen for Repparfjorden inkludert kamp mot gruvedumping og mot ammoniakkfabrikk. Vi vil også prioritere plast, oppdrett og fiske og motorferdsel i utmark, og vi vil jobbe for å utvikle samfunnet med utgangspunkt i de tradisjonelle næringene i fylket.

2) Organisasjonsutvikling
Utvikling av organisasjonen og arbeidsmetoder vil bli fulgt opp i 2023. Et sentralt spørsmål er – hvordan vinne fram med vårt opinionsarbeid ovenfor ulike målgrupper?

3) Samarbeid utad
Vi må jobbe med lokale organisasjoner, og opp mot beslutningstakere som FeFo, kommuner og fylkestinget. Vi må også bidra i det felles opinionsarbeidet opp mot Storting og regjering.

Hvem bør vi samarbeide med i fjordsakene og energisakene? Og et svært avgjørende spørsmål – hvor er de folkene som er gode på organisasjonsbygging og samarbeid?

4) Arbeidsmetoder
Vi skal også jobbe med de gode gamle arbeidsmetodene som skriftlige høringsuttalelser m.m. Leserinnlegg og uttalelser til media vil også være en del av vårt arbeid. Å bidra til miljøpolitikk-utvikling med et perspektiv fra Nord-Norge, er også en viktig og særegen oppgave.

Men viktigst av alt – vi må velge arbeidsmetoder som inspirerer oss. I den store medlems-undersøkelsen til Naturvernforbundet hvor ca. 10 000 medlemmer deltok svarte medlemmene: Konkrete seire gir stor glede og motivasjon – samt å samarbeide med folk som er rause, inkluderende og jobber i samme retning for både natur og klima.

5) Samarbeid innad i organisasjonen
Hvordan få til et bedre samarbeid innad i fylket vil være en vedvarende prosess. Lokallagene sin selvstendige posisjon er bærebjelken i naturvernarbeidet i fylket. Lysten til samarbeid og effekten av samarbeid avgjøres av aktive medlemmer til enhver tid. Store saker kan virke samlende og styrke vår felles kampkraft.

Rekruttering i forbindelse med konkrete saker som vi jobber med er en vedvarende jobb, og målet for 2023 er å passere 530 medlemmer.