Arctic Trail – til glede for hvem?

Kommunene i Øst-Finnmark har bestemt at de skal delta i Arctic Trail-prosjektet. Prosjektet har pågått en tid og man er nå ferdig med fase 2. Det er mange med oss som lurer på hva dette prosjektet går ut på. Kan prosjektleder Riita Leinonen og ordførerne i Øst-Finnmark svare på følgende:

1. Hvem er hovedeier av prosjektet? Vi ser at de fleste annonsørene er finske bedrifter, så vi regner med at ideen er finsk.

2. Hva er formålet med prosjektet?

3. Hvilke resultater kan prosjektet vise til i dag?

4. Når regner man med å være ferdig med prosjektet som prosjekt, og hva med Arctic Trail når prosjektperioden løper ut?

5. Hva har dette kostet kommunene i deltageravgift til nå og hva vil det koste i framtida?

6. Hvem er ansvarlig for at løypa gjennom kommunene har den standarden som forventes? Løypa skal ha høy standard, bredde med plass til minst to parallelle kjørespor, være godt merket med skilt, ikke kvister, dumper og stein osv. – med andre ord et betydelig naturinngrep.

7. Hvordan kan kommunene i øst tjene på dette løypenettet? Det sies at man skal kreve at de utenlandske turoperatørene som bruker løypenettet, skal ha lokal guide. Løypene er åpne for alle, så det lar seg ikke gjøre. Så lenge turoperatørene holder seg til loven, kan vi ikke nekte dem å buke løypenettet.

Det er verdt å merke seg at alle kommunene i Vest-Finnmark har trukket seg. Fant de kanskje ut at de ikke hadde noe å tjene på å være med?

Leder i Finnmark Reiseliv, Jens Harald Jensen, sa i et intervju at det er få turister som ønsker lange snøscooterturer i dag.

Vi forventer at prosjektlederen og event. ansvarlige i de berørte kommuner svarer på disse spørsmålene. De har tatt initiativ og avgjørelser som har stor betydning for trivselen for en stor del av befolkningen på Varangerhalvøya.

Kjell-Harald Erichsen
Mia Krogh
Oddvar Betten Vigdis Siri
Erik Sundland

Dette innlegget stod på trykk i Finnmarken 03. februar 2006