Båltreff på Stabbursnes

Samtale rundt bålet om de planlagte 420 kV-linjene og planen om Davvi vindkraftverk. Takk til Naturvernforbundets regionsekretær i Nord-Norge, Lars Kufaas, for videopptak.

Utvidet styremøte den 30. juni 2021 på Stabbursnes. Formålet var oppsummering av arbeidet mot planene om Davvi vindkraftverk og tilhørende 420 kV-kraftlinjer gjennom store deler av Finnmark, inkludert Porsanger, og hvordan jobbe videre med disse sakene. Et av tiltakene som ble foreslått var topptur til Rásttigáisá på onsdag 7. juli i forbindelse med at Synnøve Kvamme, nestleder i Naturvernforbundet, besøkte Finnmark. Kvamme har erfaringer fra mange års kamp mot monstermastene på Vestlandet, noe som kan være nyttig kunnskap i Finnmark i 2021.

Det ble uttrykt ønske om en samarbeidstur med Naturvernforbundet, NSR og Folkeaksjonen mot Davvi vindkraftverk. 

Naturvernforbundet sin vikarierende regionsekretær for Nord-Norge, Lars Kufaas hadde nylig besøkt aksjonsleiren i Repparfjorden.  Han tok turen videre til Stabbursnes for å hilse på styret i lokallaget Porsangerfjorden, samt gjøre et video-opptak om de planlagte kraftlinjene. 

Lokallagsleder Marit Holm Pettersen kom med svært gode argumenter mot både Davvi vindkraftverk og tilhørende 420 kV-linjer, i samtale med Kjell Derås. Opptaket er fra et båltreffet på Stabbursnes.