Bare jubel for olja?

På et møte i Alta 27.02.2013 la oljedirektøren fram resultata av de seismiske undersøkelsene i Barentshavet sørøst og området rundt Jan Mayen, og planene for boring. Det var ei selsom forestilling.

Rett nok mangla hovedattraksjonen, oljeministeren sjøl, men oljedirektøren og de andre representantene for olje-Norge gjorde sitt beste for å framstille dette som ei tvers gjennom gledelig hending for alle i Norge, og uten noen som helst problemer. I ei bisetning nevnte oljedirektøren at det visstnok eksisterte noe som het beredskap, sikkerhet og miljø, men at det blei det ikke tid til å snakke om i jubelen.

Etter at halleluja-presentasjonen fra scenen var avslutta, fikk salen ordet, og fiskarlagsformann Reidar Nilsen starta med å si at dette var en gledens dag for Finnmark. For dette blei han sjølsagt behørig sitert i våre oljesmurte media, uten at noen har stilt spørsmålet om hvordan en som skal forsvare fiskerinæringa kan juble over at fiskefelta blir fylt opp med oljeplattformer og utsatt for utslipp med påviste skadevirkninger for fisken. At de forbigåtte spørsmåla om beredskap, sikkerhet og miljø blei etterlyst, var tydeligvis mindre interessant for media, det kunne jo ødelegge den gode halleluja-stemninga.

Det er på tide å få opp øynene for at denne medaljen har en bakside like svart som olja:

– Seismikken fører til store skader på fisk og hinder for fiskeriene

– Leiteboring gir farlig utslipp av forurensa vann og sot

– Både leiteboring og utvinning gir betydelig fare for oljelekkasjer med store skader for fisk, sjøfugl og forøvrig på naturen langs kysten

– Både sjølve utvinninga og bruken av olja bidrar kraftig til klimaendringer

Dette er bare noen av de negative virkningene som oljedirektøren ikke hadde tid til i jubelen.

Om du ikke er like redd for denne kunnskapen som oljedirektøren, kan du lese hva 7 norske miljøorganisasjoner samla har uttalt om oljesatsinga i Barentshavet sørøst og Jan Mayen:

http://naturvernforbundet.no/energi/fossil_energi/olje/krever-oljefrie-nordomraader-article28351-118.html

Svein Lund

Naturvernforbundet i Finnmark