Bare Norge forsvarer sjødeponi!

Sydvaranger Gruve slipper ut store mengder gruveavfall i sjøen. Nussir planlegger å gjøre det samme i Kvalsund. Norske myndigheter ønsker å basere norsk gruvedrift på slike sjødeponi. Men rundt om i verden er det svært få land som nå bruker sjødeponi, og Norge er så godt som eneste land som gjør det på forholdsvis grunt vann. Dette kommer fram i et notat som Mads Løkeland i Naturvernforbundet har laga om gruvedrift og internasjonalt syn på sjødeponi. 

Du kan lese hele notatet her.