Barmarkskjøring: – Politiet må påtale Kautokeino

Naturvernforbundets gjennomgang av tillatelser til barmarkskjøring i Kautokeino sommeren 2006 viser at kommunen ikke endrer praksis, til tross for fylkesmannens krav. – Dette bekrefter vår oppfatning om at Kautokeino kommune bryter straffelovens § 324 og 325: Kommunen unnlater å utføre sin tjenesteplikt, og viser grov uforstand i tjenesten, sier Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark. Han viser til Naturvernforbundets politianmeldelse fra mars 2006, og ber politimesteren i Vest-Finnmark om å gripe inn.

Naturvernforbundet har over flere år klagd Kautokeino kommunes vedtak om tillatelser til barmarkskjøring inn til Fylkesmannen. For sommeren 2006 har man påklaget to vedtak som dreier seg om kjøring i forbindelse med jakt, fiske og bærplukking. Slike vedtak er tidligere avvist av Fylkesmannen, som også har krevd at kommunen endrer praksis. – At kommunen fortsetter i samme spor, bekrefter vårt inntrykk av at kommunen ikke tar lovverket på alvor, sier Dag Elgvin.

Naturvernforbundet anmeldte Kautokeino kommune første gang i 2003. Politiet henla saken etter råd fra Økokrim, som skrev at slike saker i første omgang bør løses gjennom forvaltningsapparatet. Økokrim skrev imidlertid at ved ny lignende sak, der kommunen er kjent med Fylkesmannens holdning, kan det være aktuelt med straffeforfølgelse. Etter at kommunen fortsatte i samme spor i 2004 og 2005 gikk Naturvernforbundet til ny anmeldelse av kommunen i mars 2006. – Den «første omgang» som Økokrim skrev om, må nå være over, sa Elgvin da.

Gjennomgangen for 2006 bekrefter at Kautokeino kommune ikke vil rette seg etter lovverkets krav eller god forvaltningsskikk. – Når Fylkesmannens inngripen ikke fører fram, ser vi ingen annen måte å stoppe dette på enn at politiet griper inn. Kan politimesteren i Vest-Finnmark unnlate å påtale de vedvarende og overlagte lovbruddene i Kautokeino, spør Dag Elgvin.

Tidligere saker:
Kautokeino kommune er politianmeldt
Fylkesmannen har igjen stemplet Kautokeino kommunes dispensasjoner som ulovlige

Temaside: Motorferdsel i utmark