Boađe seminárii suodjalanguovlluid birra

Ávjovári luonddugáhttenlihttu bovde seminárii Kárášjogas 04.03.2017

Naturvernforbundet i Ávjovárri

Ávjovári Luonddugáhttenlihttu

Dárbbašit go mii suodjalanguovlluid Finnmárkkus?

Fylkkadiggi, FeFo, Sámediggi ja suohkanat hilgo 2010:s go stáhta háliidii álggahit ja viiddidit álbmotmehciid ja luonddureserváhtaid Finnmárkkus. Manne? Lea go nu ahte lullidážat háliidit suodjalit min meahci, muhto meahcásteaddjit Finnmárkkus háliidit bilidit dan? Vai gávdno go eará čilgehusat? Dál lea Stáhta fas pláneme álggahit 23 ođđa luonddureserváhtaid Finnmárkui.

Ávjovári Luonddugáhtten háliida oažžut ovdan iešguđet oainnuid suodjaleapmái ja bovde danin rabas seminárii.

Galleri Utsi, Kárášjohka, Lávvordaga njukčamánu 04. b. dii.. 10 – 18.

Prográmma

10:00 Álggaheapmi

Ávjovári luonddugáhttenlihtu jođiheaddji, Roy-Arne Varsi

1. oassi:  Suodjalanperspektiivvat álbmotmeahccestivrraid bealis.

10:15 Várjjága álbmotmeahccestivra: Vásáhusat báikkálaš álbmomeahccehálddašeamis.

Jan Ivvar Smuk, stivralahttu.

10:55 Rávttosvuomi álbmotmeahccestivra. Positiiva ja negatiiva vásáhusat báikkálaš diliin.

Stivralahttu dahje háldašeaddji.

11:35 – 11:50 Digaštallan

11:50 – 12:05 Boddu

2. oassi:  Suodjaleapmi luonddugeavaheddjiid bealis

12:05 Luonddugáhttenlihttu, suodjaleapmi ja sámi vuoigatvuođat.

Kjell Derås, Luonddugáhttenlihtu guovddášstivrra miellahttu

12:45 Badjin vulos? Vai vuollin bajás? Ráissá álbmotmeahcci – boazodoalu vástahusat.

Peer Gaup, boazoeaiggát, Guovdageaidnu

13:25 Manne Kárášjogas eai hálit viiddidit Bajit Anárjoga álbmotmeahci?

John Nystad, Kárášjoga gieldda várresátnejođiheaddji

14:05 – 14:20 Digaštallan

14:20 – 15:00 Borran

3. oassi:  Molssaeavttut

15:00 Vásáhusat Laponias.

Gudrun Kuhmunen, Laponiatjuottjudusa jođiheaddji.

15:40 Vejolaš suodjalusvuogádagat Norggas ja eará riikkain. Biosfearaguovlu Finnmárkku duoddaris? Boazodoallu máilmmeárbin?

Jan Åge Riseth, dutki, NORUT, Áhkánjárga.

16:20 – 16:35 Digaštallan

16:35 – 16:50 Boddu

4. oassi

16:50 Guovdageainnu meahcceguovddáš – makkár jurdagat lea dan duohken?

Svein Lund, Ávjovári luonddugáhttenlihtu stivralahttu.

17:30 – 18:00 Digaštallan, čoahkkáigeassu ja loahpaheapmi

Dieđiheapmi ovdal bearjadaga 24.02. dii 16 e-poastan dohko: avjovarri@naturvernforbundet.no.