Dette er styret i 2023

Årsmøtet valgte disse til et litt utvidet styre

Bildet over er fra utdelingen av miljøprisen.
Den fikk Pasvik 4H i år.

Nytt styre for NNV Sør-Varanger i 2023 er følgende:
Leder Trond Gaasland
Styremedlemer:
Marius Eriksen Aikio, Anne Greve, Gunnar Reinholdtsen og Solveig Steinmo
Varamedlemmer:
Reidun Karlsen og Tone Solberg