Dirdal kom langveis fra for å hente penger

Om vi kom langveisfra for å demonstrere? Nei, vi kom ikke langveisfra. Innlegg i Finnmarksdebatten av Marit Holm Pettersen, leder i Naturvernforbundet Porsangerfjorden.

Vi kom fra kanten av Vidda som omkranser Rasttigaisa. Du kom langveisfra og vil ta Vidda fra oss. Fra oss som elsker den, bruker den og har den i våre hjerter. Bare to fra Kjøllefjord kunne Dirdal se der i Ifjord onsdag under markeringen mot Davvi vindkraftverk. Takk til de to fra Kjøllefjord som kom i sympati med alle oss som blir voldtatt i denne saken.

De to har i alle fall medfølelse, selv om de ikke blir direkte berørt. De bor lengre unna Vidda enn alle oss andre som bor omkring Vidda, og som nå skal få våre liv ødelagt. For evig og alltid, om denne utbyggingen blir en realitet. Vi kommer til å dø, en sakte død etter hvert som vi ser Vidda kveles av industri.

Fordi dette handler om liv og død for oss. Det handler om selveste Livet. Det handler ikke om skarve penger. Men om livet og den store kjærligheten i livet: Naturen! Vi vil aldri kunne leve uten den.

Og nei, Dirdal. Vi er ikke «yrkesdemonstranter». Vi er dem som lever her på Vidda og omkring den. Vi er fra Børselv, Lakselv, Karasjok, Levajok og Tana. Vi bor her. Vi er naboer omkring Vidda. Vi hefter ikke å kjøre 13-17 mil for å drikke kaffe med naboen. Ja, det er lange avstander i Finnmark, men likevel er vi så nær. Nærmeste naboer til Vidda. Nærværende i Naturen.

Mens du kjemper om penger, så kjemper vi andre om livet. Livet med Vidda, stedet der vi henter livsglede, pusterom og utøver vårt levesett. Hvor vi høster fra naturen på dens premisser. Med takknemlighet og respekt.

Alle som var tilstede i Ifjord på onsdag står sammen i kampen mot ødeleggelsene av Vidda. Vi kommer fra forskjellige kulturer, den norske, kvenske og den samiske. VI står skulder mot skulder med reindrifta. Vi er mennesker som lever i frykt, angst og smerte i årevis under denne prosessen. En enorm stressbelastning som forringer det daglige livet og livsgleden. En stor sorg har kommet over oss, sorgen som kommer ut av frykten for å miste det kjæreste vi har. Vidda vår.

Kan du tenke deg hvordan det er å leve med denne smerten Dirdal? Kanskje visste du ikke om den? Det er derfor vi kjemper. Det er derfor vi møter opp i Ifjord. For å vise dere som kommer hit langveisfra, at vi kjemper en kamp for livet, mens dere kommer bare for å hente penger. Jeg vil tro at dere aldri vil føle annet enn litt ergrelse over at dette ikke ble noe av, men dere kommer aldri til å føle smerte, slik vi gjør. Vi lever med denne uutholdelige smerten dere utsetter oss for, hver dag frem til en avgjørelse er tatt. En smerte vi ikke engang unner vår verste fiende.

På vegne av Viddas naboer og voktere,
Marit Holm Pettersen

(Også hennes foto)

Publisert i Finnmarksdebatten i iFinnmark, 04.11.22. 2022