Dispensasjoner inn i planlagt nasjonalpark

Vadsø kommune har gitt dispensasjoner for barmarkskjøring inn i den planlagte nasjonalparken på Varangerhalvøya.- Dette er ille. Fylkesmannen har flere ganger sagt ifra om at man skal være særdeles varsom med dette. Denne ganger gjelder det bærplukking og steinsamling, selv om personene ikke har dokumentert at dette er næringsvirksomhet, sier fylkesleder Dag T. Elgvin i Naturvernforbundet i Finnmark.

Les brevet fra Naturvernforbundet i Finnmark til Vadsø kommune

Temaside: Områdevern og arealsaker

Brev Vadsø kommune