Dragkamp om gullgruve i Kautokeino

Kautokeino har to ganger sagt nei til en gull- og kobbergruve. Likevel skal saken opp for tredje gang i kommunestyret. Naturvernforbundet frykter at saken nå presses gjennom på bekostning av reindrift og natur.

Tekst: Tor Bjarne Christensen

Finnmark har store verdier i berg og grunn, og planene er mange for å hente dem ut. I Kautokeino har prøveboring gitt lovende resultater flere steder. I Biedjovággi vil det svenske gruveselskapet Arctic Gold utvinne 3,8 tonn gull og 25 000 tonn kobber. Men i Norges største reindriftskommune har selskapet møtt sterk motstand. To ganger har kommunestyret sagt nei til prosjektet, uten at det er gjennomført noen konsekvensutredning. Det er uvanlig. I slike saker utredes konsekvensene først, deretter tas saken opp til politisk behandling. Men i Kautokeino har flertallet ment at det slett ikke er behov for noen konsekvensutredning. De vil ikke ha gruvedrift i området.

– Negativt for natur og rein
– Hvis dette vedtaket blir stående, vil det kunne få konsekvenser for andre prosjekter. Da slår man fast at en kommune kan si nei, selv om det ikke er laget noen konsekvensutredning, sier Svein Lund, leder for Naturvernforbundet i Kautokeino.
Naturvernforbundet frykter at sterke krefter nå arbeider for å presse saken gjennom mot lokalbefolkningens vilje. Konsekvensene for natur og reindrift kan bli store.
– Gruvedriften vil legge beslag på viktige beiteområder, kalvingsområder og flytteområder for rein. Det vil bli problemer med støving, og vi frykter at elver og fiskevann kan bli ødelagt av utslipp og avrenning, sier Lund.

– Ideellt sted for gruvedrift
Motstanden mot prosjektet hindrer likevel ikke at saken kommer opp i kommunestyret i begynnelsen av oktober, for tredje gang på et halvt år.
– Grunnen til at denne saken kommer opp igjen er at det har kommet nye opplysninger. Gruveselskapet har etterkommet ønsker. Blant annet har de tatt ut det sørlige feltet av planen og lovet å gjøre en total utredning av konsekvensene for alle som bor i kommunen, sier varaordfører Hans Isak Olsen.
Han er positiv til planene.
– I Biedjovággi har det vært gruvedrift før, og området er avsatt til gruvedrift i kommuneplanen. For å minske skadene på naturen, er dette et ideelt sted fremfor å ha gruvedrift i nye områder, sier Olsen

– Saksbehandlingsfeil
Gruveselskapet på sin side sier at det ikke er gjort endringer i saken siden kommunestyrets behandling i juni, men at den kommer opp på nytt på grunn av saksbehandlingsfeil.
– Når de får et planprogram til behandling kan de vedta det eller be om endringer. Her har kommunestyret avvist det, og det er saksbehandlingsfeil. Kommunen har gjort sin beslutning uten å ha et underlag. Det er det vi nå vil få muligheten til å legge frem, slik at kommunestyret kan ta stilling til saken på et saklig grunnlag, sier Lars-Åke Claesson, direktør i Arctic Gold.

Har kommunestyret gjort feil i saksbehandlingen? Det utreder nå Fylkesmannen i Finnmark, etter at avslagsvedtaket ble klaget inn av lokale politikere.
– Jeg kan ikke kommentere denne saken, men generelt kan jeg si at et planprogram må godkjennes av kommunestyret. Hvis de mener at det ikke er godt nok, eller at de ikke ønsker den type aktivitet i kommunen fordi tiltaket er i strid med overordnet plan eller andre statlige føringer, er det opp til kommunestyret å avvise det, sier Jon Beldo, rådgiver i juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Finnmark.
Én ting er i alle fall klart. Siste kapittel i dragkampen om gull, reinbeiter og naturen i Biedjovággi er ennå ikke skrevet.