En viktig delseier for Repparfjorden!

Hammerfest kommune har vedtatt utsatt iverksettelse for Nussir.

I brev fra Hammerfest kommune i dag – 1. okt. 2021 – opplyses det:

«Beslutning om utsatt iverksetting – 107/26 – Markoppnes Hammerfest kommune har mottatt klage fra organisasjonene Stopp Nussirgruva – Redd Repparfjordden, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom på tillatelse datert 21.07.2021 for opparbeidelse av terreng. Det er i brev datert 16.09.2021 anmodet om at kommunen beslutter utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagen er endelig avgjort i henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 42.
(…)
Med bakgrunn i det ovennevnte besluttes det at vedtaket gis oppsettende virkning til klagesaken er endelig avgjort av Statsforvalteren i Troms og Finnmark.»

Les mer – vedlegg til høyre: Brev med vedtaket i Hammerfest kommune, og klage fra advokat på vegne av Natur og Ungdom, Redd Repparfjorden og Naturvernforbundet. 


Bildet nedenfor: Annie Henriksen, nestleder i Naturvernforbundet Finnmark og landstyrerepresentant.