Et attraktivt land for gruveindustrien?

Internasjonale undersøkelser viser at Norge er langt på veg til å oppnå målsettinga om å være et attraktivt land for investeringer i mineralnæring. Men er naturen tjent med det? Her er en kommentar fra leder for Naturvernforbundet i Ávjovárri.

«Norge skal være et attraktivt land å drive mineralnæring i.»

Det var hovedpoenget i regjeringas mineralstrategi, som kom i fjor.

Nå har det internasjonale gruvenettstedet mining.com offentliggjort hvilke land i verden som er mest attraktive. På topp ligger Sverige, med 0,05% gruveskatt, der alle søknader blir innvilga og protester fra reindrift og naturvernere blir slått ned med politimakt. Sammen med Finland ligger Norge også blant de fremste i verden. Men ennå er det et stykke til vi har nådd topplasseringa, og siden det er typisk norsk å være best kan vi vel ikke gi oss før vi er der.

Hvilke konkurransefortrinn kan vi så spille på for å nå toppen? I prinsippet finnes det 5 mulige fortrinn:

1. Store, rike ressurser som er lette å ta ut

Det har vi dessverre ikke, så vi må satse på å få investorene til å tro det. En god metode er å blåse opp ethvert funn, helst flere ganger, og framstille brutto verdi som netto fortjeneste.

2. Billig arbeidskraft

Dessverre er norske arbeidere skammelig dyre, men fra Russland og Polen går det sikkert an å få gruvearbeidere langt billigere. Eller kanskje fra Kina?

3. Lite skatt og avgifter

Her er vi veldig godt på veg, men med 0,5% grunneieravgift må vi ennå krype ennå lenger ned for å slå Sverige.

4. Lave miljøkrav

Her har vi virkelig vårt store fortrinn. Norge er det eneste landet i verden som planlegger nye sjødeponi, og vi har et hundretall av fjorder som alle er egna til å fylle opp med gruveavgang tilsatt diverse kjernesunne kjemikalier. Det gjelder bare å få stoppa kjeften på fiskere, havforskere og andre som blander seg inn.

5. Enkel saksbehandling

Det har vi vel knapt i dag, det er litt for mange institusjoner som kan komme med innsigelser og protester. Men myndighetene er nå godt igang med å kvitte seg med disse. På et år har man fått lagt ned eller bortorganisert Direktoratet for Naturforvaltning, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet og områdestyrene i reindrifta. Nå gjenstår nedlegging av Fiskeridirektoratet, Havforskingsinstituttet og Reindriftsforvaltninga. Så kan vi lære av Russland hvordan man skal behandle miljøvernere og saksbehandlinga blir helt strømlinjeforma. Man har oppnådd «forutsigbarheten» med at alle som vil starte gruve får tillatelse på dagen.

Kjære regjeringa – Hold fram som du stevner og neste år får vi topplasseringa som verdens mest gruvevennlige og naturfiendtlige!

Svein Lund, Naturvernforbundet i Ávjovárri