Et problem at noen tillates å kjøre fritt med snøscooter

De fleste innser at barmarkskjøring skader naturen. Kjøringa må begrenses. Vi har sett en positiv holdningsendring i dette spørsmålet de siste årene. Vi tror de fleste innser at også vinterkjøringa må begrenses, skriver Naturvernforbundet i Finnmark.

Laget peker på at også scooterkjørere ønsker å komme til et stille område inne på fjellet. Ingen er tjent med summende scootere overalt. På dette grunnlaget er det et problem at noen får kjøre fritt.
Her følger fylkeslagets innlegg i sin helhet:

Fri scooterkjøring

Av Dag T. Elgvin,
Naturvernforbundet i Finnmark

Er det rimelig at noen få mennesker får kjøre fritt med scooter på fjellet, mens resten må holde seg til løypene? Porsanger kommune synes visst det. Kommunen har innvilget fri dispensasjon i hele kommunens utmarksområde for funksjonshemmede. Med hver sin følgescooter. For 5 år.

Avisa Ságat har kritisert Naturvernforbundet for å ta opp enkeltsaker. Vi må nok fortelle at vi har gjort det enda en gang. Det er ikke for å ”forfølge” folk, slik avisa påsto på lederplass 11. nov 2006, eller for å være ”plageånd” slik det stod i lederartikkelen 13. januar 2007. Det er for å belyse et generelt problem. Dessuten kan ikke en klage på et vedtak være generell. Den må vise til et konkret vedtak. I tillegg til klagene har Naturvernforbundet tatt opp saken direkte med Direktoratet for naturforvaltning og bedt om en klargjøring av reglene.

Naturvernforbundet arbeider for å ta vare på naturkvalitetene. Vi ønsker en langsiktig bærekraft i måten vi bruker naturen på. Vi ser situasjonen i et globalt perspektiv: Befolkningsveksten og den teknologiske utviklingen setter naturen under press. Klimaendringene er et tydelig eksempel.

Dette angår oss alle. Det trengs internasjonale avtaler, selvsagt. Og det trengs nasjonal innsats. Det trengs også innsats lokalt. Derfor mener vi at hver enkelt må gjøre noe. Spørsmålet blir: Hvilke tiltak er bra?

De fleste innser at barmarkskjøring skader naturen. Kjøringa må begrenses. Vi har sett en positiv holdningsendring i dette spørsmålet de siste årene. Vi tror de fleste innser at også vinterkjøringa må
begrenses. Også scooterkjørerne ønsker å komme til et stille område inne på fjellet. Ingen er tjent med summende scootere overalt. På dette grunnlaget er det et problem at noen får kjøre fritt.

16.01.2007: Opprettholdelse av klage 07.12.2006 på dispensasjoner for scooterkjøring for funksjonshemmede i Porsanger kommune

23.01.2007: Utfyllende argumenter til klage 07.12.2006 på dispensasjoner for scooterkjøring for funksjonshemmede i Porsanger kommune

Temaside: Motorferdsel i utmark

Fylkesmannen hudfletter Porsanger – Finnmark Dagblad 02.11.06

Sak fra 2004: Naturvernforbundet klager inn Porsanger kommune til Fylkesmannen

Klikk her for å lese hvordan du kan bli medlem og på annen måte støtte Naturvernforbundets viktige, langsiktige arbeid for å ta vare på naturkvalitetene