«Farvel Porsangernatur, farvel nysgjerrig turisme, farvel til det urørte, sårbare og titusen års skapte naturmonument»

Velkommen europeisk storkapitalisme, velkommen monster-møller, velkommen fugle-drepende vindindustri og velkommen til en Porsangernatur på billigsalg.

Gjennom hele vår fagre kommune er det nå planlagt å bygge en ny 420 kV kraftlinje. Den førti meter brede traseen som skal gruse ned store deler av Porsangernaturen har ingenting med lokalt kraftbehov å gjøre. Det er kun et ødeleggende og makabert verktøy for å frakte strøm fra fremtidige vindkraftanlegg fra Finnmark og inn i Europa.

Traseen skal gå inn langs hele vestsiden av fjorden, over de spesielle naturformasjonene som istiden har laget for 10 000-vis av år siden på Stabbursnesdeltaet. Den skal skjære gjennom Landskapsvernområdet, Nasjonalparken og Naturreservatet.

Videre skal den gå over hele den karakteristiske fjellrekka Nordre Njeaidan og ned over Lakselvs store stolthet og majestet Rhappafossen. For så å krysse vakre Lakselvdalen, Lakselva og videre gjennom enda et meget spesielt landskap Lemmivarre og Loftevarre, før den skal gå over fjellrekka på østsiden av fjorden og over mot nydelige Børselvdalen.

Alle disse fjordnære områdene blir brukt av lokalbefolkningen daglig for rekreasjon og turisme. Det siste en nysatsing som er ønsket av kommunen og det første en viktig årsak til at folk har bosatt seg her i kommunen, altså nærheten til en brukervennlig urørt natur som mangler sidestykke i sin storhet og skjønnhet.

Når det nå planlegges å bygge et nytt og mye større strømnett gjennom hele Porsanger kommune er det fordi den globale stor kapitalismen finner porsangernaturen av liten verdi sett i lys av pengene som ligger i vindkraftindustri og ødeleggelse av sårbare områder.

Porsangernaturen er altså blitt kun en brikke i et spill.

Kjære Porsangerfolket, kjære medvandrere for naturmangfold og dyrevelferd. Hva i alle dager er det som foregår? Er det greit at stor kapitalismen tar jerngrep og bruker våre turområder og dyrebare natur for å fylle penger i lommene på selskaper du aldri vil se?

Er det virkelig greit å gruse ned enorme områder som vil ødelegge vår dyrebare natur for evig og alltid?

Er det greit for oss at det bygges opptil 35 meter høye ruvende høyspent master med ledningsnett og en

40 meter bred kraftgate hvor de fjerner alle trærne, i det turområdet som du bruker daglig?

Er det greit for deg å ha disse svære monstermastene like over hodet og i øynene hvor enn du går, når du skal på din daglige topptur eller i marka? Eller om du skal ut og plukke bær eller fiske i et av de fine fiskevannene vi har like i nærheten av der vi bor?

Fakta er at vi i Porsanger aldri kommer til å få strømmen vår fra dette nye høyspent anlegget, det skal bare gå tvers igjennom hele vår kommune for å frakte strøm ned til Europa.

Statnett sier selv:

Framtiden er usikker, men kartleggingen sannsynliggjør at framtiden er elektrisk også i denne delen av landet.Rapporten viser kun til at det er Hammerfest regionen som har behov for mer overført kraft til Snehvit-anlegget på Melkøya.

Utover dette behovet, er det kun mulighetene for uttransport av kraft fra mulige nye vindkraftanlegg i Øst-Finnmark som rettferdiggjør investeringen av ny 420kV linje fra Skaidi til Adamselv og videre østover.

Det er en kjensgjerning at Øst-Finnmark har en sårbar strømforsyning ved at det kun går en 132kV linje fra Lakselv til Varangerbotn. Men det det ikke snakkes om er at det ligger en sikkerhet i to utenlands linjer, en fra Varangerbotn til Finland og en fra Kirkenes til Russland. Det er ikke full krise i Øst-Finnmarks forsyningssikkerhet.

For å gi Øst-Finnmark bedre leveringssikkerhet ønsker Statnett å bygge 420kV linje med overdreven kapasitet til regionen. Dette er samfunnsmessig sløsing i milliardklassen, da en ny ekstra 132kV linje fra Lakselv til Adamselv vil sørge for leveringssikkerhet, samt dekke kraftbehovet i Øst-Finnmark i overskuelig fremtid.

En slik investering vil gi samfunnet en besparelse i milliardklassen. Det eneste argumentet som rettferdiggjør bygging av 420kV linje er storstilt utbygging av vindkraft i Øst-Finnmark.

Motstanden mot vindkraft øker voldsomt over hele landet, og primærnæringer som reindrift og en voksende turistnæring i Finnmark, baserer sin eksistens på den urørte inngrepsfrie arktiske naturen.

Vi skal for uoverskuelig fremtid få vår strøm fra de kraftlinjene vi har i dag. Det sier Statnett. Og de linjene er til å leve med.

Det som er viktig å forstå er at den nye planlagte 420 kV linjen som er planlagt å gå gjennom kommunen vår, vil føre med seg vindkraftanlegg. Disse to går hånd i hånd. Det holder ikke at du er imot vindkraft, du må også mobilisere mot den nye 420 kV linjen og monstermastene.

Det ene kommer ikke alene. Begge to kommer, eller ingen av dem. Statnett har nå søkt om konsesjon for å bygge linja og NVE har sendt den ut på høring. Alle kan ta til motmæle. Fristen for å sende inn et høringssvar er 14. mai.

Så Finnmarking, Porsangerværing, reindriftsmann og kvinne, turistnæring, naturverner, levemann og fremtidsvenn.

Vil du virkelig være med på å ødelegge din egen natur for kun å være en brikke i ett spill. Vil du det?


Marit Holm Pettersen
Leder Naturvernforbundet Porsangerfjorden


Publisert i Ságat og i Finnmarksdebatten i avisa iFinnmark/Finnmark dagblad