Felles uttalelse om 420 kV kraftlinje Skaidi-Lebesby

Tre store organisasjoner har gått sammen om høringsuttalelse til NVE vedrørende 420kV kraftlinje Skaidi-Lebesby i Finnmark, og konkluder med at en slik kraftledning er unødvendig.

1. sep. 2023
Felles høringsuttalelse fra Naturvernforbundet, Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom.
 
Utdrag fra uttalelsen: 

«Kraftledningen Skaidi–Lebesby er blant annet planlagt i verdifulle naturområder knyttet til Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde, Stabbursneset naturreservat og inngrepsfrie områder uten andre tyngre tekniske inngrep. Disse store sammenhengende naturområdene brukes av flere hensynskrevende og truede arter som dverggås, fjellrev og snøugle og er viktige områder for samisk kulturutøvelse. Kraftledningen er en del av en større bit-for-bit-nedbygging av Norges siste natur. Vi mener utbygging av denne kraftledningen er unødvendig.»

«Kraftledningen er blant annet et verktøy for å frakte strøm fra nye vindkraftanlegg til nye kraftkrevende fossilbaserte industriprosjekter. Vi er pådrivere for at Norge faser ut fossil energibruk, på naturens premisser.» 

«Nye energisaker som berører samiske rettigheter og samiske kjerneområder, bør ikke behandles før vi har fått på plass tiltak som er i tråd med høyesterettsdommen i Fosen-saken»

Hele uttalelsen kan leses og lastes ned her:

Illustrasjonsbilder:

Fra utbygging av 420 kV-linje over Sennalandet i Vest-Finnmark. Foto: Kjell M. Derås

Fra linjebygging på Sennalandet 2021
Sennalandet 2021
420 kV-kraftlinje over Sennalandet