Finnmark i oljetåka

Foredrag ved Naturvernforbundets seminar i Alta 11.04.2015 av Nord-Norgessekretær Geir Jørgensen

Presentasjon til foredraget her