Finsefondets miljøstipend tildeles Naturvernforbundet i Finnmark

Naturvernforbundet i Finnmark er tildelt årets miljøstipend fra Finsefondet, på kr 250 000. Naturvernforbundet i Finnmark får stipendet som støtte til gjennomføringen av prosjektet «Motorferdsel i utmark: Motorferdselloven og praksis».

Prisutdelingen finner sted på Hotell Finse 1222, mandag 23. mai kl. 21.00.

Årets tildeling har sammenheng med pristildelingen for år 2003 der Naturvernforbundet i Finnmark fikk stipendet til gjennomføring av prosjektet «Barmarkskjøring i Finnmark og kartlegging av kommunenes dispensasjonspraksis». Prosjektet avdekket en dispensasjonspraksis klart i strid med motorferdselloven. Enkelte kommuner tok ikke hensyn til Fylkesmannens vedtak, og Fylkesmannen har ikke sanksjonsmidler. Anmeldelser har ikke ført fram. Politiet henviser til å bruke forvaltningsapparatet. Dermed har vi en forvaltningskrise.

Årets tildeling vil sikre en nødvendig utvidelse og svært viktig sluttføring av dette prosjektet. Prosjektets mål er å bidra til at motorferdselloven blir tilstrekkelig restriktiv, og at den overholdes i praksis. Dagens dispensasjonspraksis skal ytterligere kartlegges, og eventuell misbruk av loven skal avdekkes.

Fra 2002 til 2005 har Miljøverndepartementet stått bak et forsøk der åtte kommuner har fått styre kommunens motorferdsel i utmark etter reglene i plan- og bygningsloven. Forsøket ble avsluttet 1. mai 2005. Evalueringen av forsøket vil danne bakgrunn for en revidering av motorferdselloven. Derfor er det viktig å dokumentere situasjonen: Hvor godt fungerer den kommunale styring med motorferdsel egentlig? Gir den grunn til liberalisering av loven, eller trenger man en innskjerping?

Sporene etter motorferdsel i utmark blir større; slitasje og erosjon øker. Med bruk av terrenggående firehjulinger kommer en seg mye lenger innover på vidda enn man gjorde til fots. – Og hvem gidder å gå, når andre kommer kjørende forbi?, spør Dag T. Elgvin, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Dette er Finsefondets 16. stipendieutdeling. Inkludert denne er det siden 1990 delt ut 3,4 millioner kroner, og Finsefondet befester dermed sin posisjon som en betydelig bidragsyter og inspirator til lokale initiativ som vil bevare eller forbedre natur og miljø i fjellet. I Finsefondets styre sitter representanter oppnevnt av Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Direktoratet for naturforvaltning og giverne.

Les om FinseSymposiet 2005, som i år handler om motorferdsel i utmark

Mer informasjon om Finsefondet

Flere opplysninger:
Finsefondets leder, Arild Ådnem, tlf. 69 37 74 10, mobil: 958 20 859 Fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, Dag T. Elgvin, tlf: 78 43 20 11