Fiske- og oppdrettsutvalget på besøk hos fiskeriministeren

På torsdag 7. april var Naturvernforbundets fiske- og oppdrettsutvalg på besøk hos fiskeriminister Per Sandberg. Anne-Karin Daniloff fra Alta er medlem i utvalget og deltok på møtet.

Picasa

Naturvernforbundet var, som en av fire miljø- og naturverngrupper, invitert til departementet for å snakke om hva vi synes er viktig. Det ble en halv time til rådighet og mange viktige tema å ta opp. Det ble tid til å drøfte den ennå ikke oppklarte rømminga i Altafjorden i 2013, og som en fortsettelse av det, merking av o-laksen. Merking av o-fisk er nok det viktigste forebyggende tiltaket som kan gjøres raskt og enkelt, for å få litt kontroll på oppdrettet. Som sagt er det ikke mye tid til rådighet ved slike møter, men det er en viktig mulighet til å presentere viktige problemstillinger for den politiske ledelsen i departementet.