Fiskeoppdrett og kystsoneplaner

På Naturvernforbundets seminar i Alta 11.04.2015 holdt Hermann Hansen fra Naturvernforbundet i Narvik foredrag om fiskeoppdrett og kystsoneplaner.

Picasa

Her kan du lese hans presentasjon.